25 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งหยุดดำเนินกิจการเนื่องจากหมดสัญญาเช่า

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

jms shop ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรขอขอบพระคุณท่านลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการ ศูนย์บริการ jms shop ด้วยดีเสมอมา แต่เนื่องด้วยสัญญาเช่าที่ดินของ jms shop ณ เดอะ พาซิโอ พาร์ค จะสิ้นสุดลงในปลายปี 2560 นี้ ทาง jms shop จึงมีความจำเป็นต้องหยุดการดำเนินกิจการ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
สำหรับลูกค้าที่ได้ซื้อสินค้าจากทางร้านและยังอยู่ในช่วงเวลารับประกันท่านสามารถติดต่อเรื่องการรับประกันได้ที่ศูยน์บริการ ACT และ ค็อกพิท ตามรายชื่อ และ เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างหรือติดต่อบริษัทผู้ผลิตสินค้าได้โดยตรง
สำหรับลูกค้าที่รับบริการเคลือบแก้ว และสมาชิกขัดเคลือบสี ท่านยังคงสามารถรับบริการได้เหมือนเดิม โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่อรับบริการได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 081-992 6292
jms shop ต้องเรียนขออภัยในความไม่สะดวกและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้มีโอกาสรับใช้ท่านอีกในอนาคตอันใกล้นี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้บริหาร jms shop

ตรวจสอบรายชื่อศูนย์บริการ ACT และค็อกพิทที่ร่วมรายการตามด้านล่างนี้